Facebook Pixel

Водомери

Водомери

    Водомерите са устройства за измерване на количеството вода, преминаващо през тръба или система от тръби. Най-често той се използва за установяване на изразходваното количество вода от дадено домакинство, кооперация или учреждение. Има различни видове водомери., но в България все още най-често се иползват водомерите, които се отчитат от служител на дружество  ВИК или т.нар. нкасатор. Съществува и друг вид водомери, които изпращат по интернет отчетените стойности до водоснабдителното дружество. При този вид не е необходимо идването на инкасатор в дома.

Първият вид горепосочени водомери представляват желязно цилиндрично тяло със стъкло отгоре. Под стъклото са разположени стрелки, които показват изразходваната вода. Има и водомери, които показват директно като число отчетената стойност.

    Вторият вид водомери имат същата форма, но повечето са с екран или механично показване и екран.

Покажи:
Сортиране: